A dokumentum lelőhelye MNL OL 276. f. 89. cs. 399. őe.
A dokumentum leírása Géppel írt tisztázat, pecsét és aláírás nélkül.
Részlet a dokumentumból Mikszáth-Sárközi: Szelistyei asszonyok. Mikszáth Kálmán Mátyás korában játszó regényét Benedek András és Semsei Jenő dolgozta át daljáték szöveggé. Zenéjét Sárközy István írja. A történet Mátyás király korában játszódik le. Központi problémája az ország függetlenségének megvédése a külföld hódítási kísérletei ellen, különösen Fridrik császár ismételt próbálkozásaival szemben. Ezek a próbálkozások bent az országban mindig a Mátyással szembenálló oligarchiára támaszkodtak, akik ellen a király mindvégig a legnagyobb eréllyel küzdött. Ennek volt köszönhető, hogy az ország függetlenségét valóban sikerült mindvégig megvédenie, valamint az, hogy elnyerte a nép szeretetét, mely a hatalmaskodó főurakkal szemben küzdelmeiért Igazságos Mátyásnak nevezte el. A darab a nagyszerű Fekete Sereg erejére és a nép szeretetére támaszkodó Mátyásnak azt a kettős küzdelmét mutatja be.”
Csatolmány A budapesti színházak műsortervének ismertetése (1951–1952-es évad) – 1951.