A dokumentum lelőhelye MNL OL P 2143-1. tétel – 1951.
A dokumentum leírása Géppel írt másolat, pecsét és aláírások nélkül. Az irat alján a következő feljegyzéssel: „Fenyő Imre, Jegyzetsokszorosító V. I. sz. telepe Budapest VIII. Rákóczi út 15. Fvez: Krausz Ferenc”
Részlet a dokumentumból „A szövetség célja: színház és filmművészetünkben elősegíteni és diadalra juttatni a szocialista-realizmus elveit, hogy e művészetek művelőinek alkotásai hathatósan előrevigyék hazánk szocialista építését, dolgozó népünk kultúrforradalmát. E cél érdekében a színház és filmművészetünk legjobbjait magába foglaló szövetség, a Szovjetunió eredményeire és tapasztalataira támaszkodva, a Magyar Dolgozók Pártja irányításával, széles kulturális egységfrontot teremtve fejti ki működését.”
Csatolmány A Magyar Színház- és Filmművészeti Szövetség alapszabálya – 1951. szeptember 9.