A dokumentum lelőhelye Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 276.f. 89.cs.402. őe.
A dokumentum leírása 2+2 lap. Géppel írt piszkozat, az első két lap javításokat tartalmaz, a második két lap tisztázat.
Részlet a dokumentumból „A Magyar Szinház- és Filmmüvészeti Szövetség kommunista tagsága helyesli és örömmel üvözli a Szövetség kommunista pártaktivájának megalakulását. […] 4. A pártaktiva biztositsa, hogy a Szövetségben megkezdődjék müvészetünk elvi kérdéseinek tisztázása, a szovjet tapasztalatok rendszeres elvi- és gyakorlati felhasználása, biztositsa, hogy a Szövetség megszervezze, anyaggal lássa el a párttag és a pártonkivüli müvészek rendszeres ideológiai és szakmai továbbképzését [...].”
Csatolmány A Színház- és Filmművészeti Szövetség Kommunista Pártaktívájának megalakulása – határozati javaslat