A dokumentum lelőhelye Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 276.f. 89.cs.396. őe.
A dokumentum leírása 4 lap. Géppel írt tisztázat Marton Endre saját kezű aláírásával, a Magyar Színház- és Filmművészeti Szövetség pecsétjével.
Részlet a dokumentumból „A julius hó 7-én kezdődő Vidéki Ünnepi Hetet lezáró háromnapos vita, a szabad elvi kritika és birálat alapján, magas nivóju volt. A kemény, pártszerü kritikák megtették a maguk hatását és sok olyan elvi probléma vetődött fel, illetve tisztázódott, melyek nemcsak a vidéki, de most már az egész magyar szinjátszás további kialakulására is rendkivül nagy jelentőségü[ek] lesz[nek]. Igy pl. felvetődött a fizikai cselekvés kérdése, az expozició, a lelkiállapot, pozitiv hősök és negativ figurák játszásának kérdése, naturalizmus, illetve a formalizmus kérdése.”
Csatolmány A Vidéki Színházi Hét összefoglaló jelentése – 1951. július 16.