A dokumentum lelőhelye Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 276.f. 89.cs.402. őe.
A dokumentum leírása 16 lap. Géppel írt piszkozat kék színű tintás javításokkal és rájegyzésekkel.
Részlet a dokumentumból „A Pártaktiva megalakulása döntő fordulat kell, hogy legyen a Szövetség életében, az első lépés abban a munkában, melynek eredményeképen Szövetségünk valóban be tudja majd tölteni feladatát. Mik ezek a feladatok? [tintás rájegyzés: 4/] A müvészek szakmai, ideológiai fejlődésének segitése, [tintás rájegyzés: 5/] a hivatásos müvészek és a kulturális tömegmozgalom kapcsolatainak kiszélesítése, elmélyítése, [tintás rájegyzés: 3/] a Szovjetunió és a népi demokráciák eredményeinek, módszereinek rendszeres ismertetése, [tintás rájegyzés: 2/] haladó hagyományai ápolása, [tintás rájegyzés: 1/] szinházmüvészetünk elvi kérdéseinek munkaközösségekben, vitákban, ankétokban való tisztázása, [tintás rájegyzés: 6/] a Szövetségek Házában a klubélet kialakitása.”
Csatolmány Az MDP KV Agitációs és Propaganda Bizottságának értékelése a Színház- és Filmművészeti Szövetség munkájáról