A dokumentum lelőhelye Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 276. f. 65.cs 335. őe.
A dokumentum leírása 7 lap. Géppel írt szöveg kék színű tintás, illetve kék és piros színű ceruzás rájegyzésekkel, kiemelésekkel és javításokkal, Andics Erzsébet saját kezű aláírásával.
Részlet a dokumentumból „Az 1955/56-os müsorterveket a Szinházi főosztály összegyüjtötte a szinházak igazgatóitól. […] Ez a müsorterv nyers formájában azt mutatja, hogy a szinházak nem okultak eléggé az elmult Szinházi évad hibáin és eredményein. A közönségsikert nem gondos előkészitő munkával és eszmeileg magasszinvonalu darabok bemutatásával akarják biztositani szinházaink, hanem a »kötelező« szovjet darab lett – sok helyen Molnár Ferenc, müveivel a »Mária főhadnaggyal« vagy nevesebb iróink kisebb jelentőségü, csak szórakoztató jellegü darabjaival. ”
Csatolmány Az MDP KV Tudományos és Kulturális Osztályának feljegyzése az új színházi évad előkészítéséről (1955/1956) – 1955. július 6.