A dokumentum lelőhelye Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 276.f. 89.cs.402. őe.
A dokumentum leírása 1 lap. Géppel írt tisztázat kék színű tintás aláhúzásokkal, Rohonyi Katalin saját kezű aláírásával.
Részlet a dokumentumból „Javaslom, vegyük fel a vezetőségbe Gáspár Margitot, Fábry Zoltán helyett Keleti Mártont és Simon Zsuzsának tanulmányaira való tekintettel adott felmentését szüntessük meg. Régen aktuális Szendrő Ferenc kihagyása a pártaktiva-vezetőségből, azonban éppen az utolsó aktivavezetőségi értekezleten elmondott hozzászólása után – amelyben az agit-prop. osztály munkatársát is erősen birálta – a leváltásának rossz visszhangja lenne és ujabb támadásokra adna alapot.”
Csatolmány Feljegyzés a Színház- és Filmművészeti Szövetség aktíva-vezetőségének kibővítéséről – 1953. október 13.