A dokumentum lelőhelye Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 276.f. 89.cs.402. őe.
A dokumentum leírása 3 lap. Géppel írt tisztázat Gábor Miklós saját kezű aláírásával.
Részlet a dokumentumból „Szükségesnek látszik, hogy az aktiva-vezetőség tagjai ne legyenek egyuttal a Szövetség vezető szerveinek tagjai is, hogy igy a feladatok élesebben elváljanak, hogy az ellenőrzés biztositható legyen, hogy a Szövetség vezető szervei önállóan, aktivan dolgozhassanak. [...] Szükségesnek látszik az aktiva-vezetőség névsorának felülvizsgálása, olyan elvtársak bevonása, kik biztosithatják a munka elvi értékességét és az aktiva-vezetőség tekintélyét.”
Csatolmány Feljegyzés a Színház- és Filmművészeti Szövetség aktíva-vezetőségének munkájáról – 1952. július 7.