A dokumentum lelőhelye MNL OL M-KS 276. f. 89.cs. 396. ő.e. (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára – Agitációs és Propaganda Osztály iratai -1951.)
A dokumentum leírása 133 lap. Géppel írt tisztázat, saját kezű aláírásokkal, pecsét nélkül.
Részlet a dokumentumból „Tekintse a szövetség alapvető feladatának, hogy a színház- és filméletünk legjobbjait bevonva az elvi munkába, fokozza a harcot az eszmei és művészi színvonal állandó, rendszeres emelkedéséért; tekintse feladatának a színház- és filmművészet világnézeti szakmai nevelését. […]Küzdjön az ellenséges ideológia még érvényre jutó maradványai ellen, éberen és élesen szálljon szembe a karrierizmus, a klikkszellem, az opportunizmus minden színház- és filméletünkben megjelenő formája és megnyilvánulás ellen. […]
Csatolmány Gyorsírói jegyzőkönyv a Magyar Színház- és Filmművészeti Szövetség évi közgyűléséről – 1951. szeptember 9.