A dokumentum lelőhelye Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 276.f. 89.cs.396. őe.
A dokumentum leírása 4 lap. Géppel írt piszkozat kék színű tintás rájegyzésekkel.
Részlet a dokumentumból „A szinházak átszervezésének kérdését és ennek elvi szempontjait részletesen ki kell vinni a közvélemény elé, meg kell magyarázni, miért volt szükséges ez az intézkedés. […] Szükséges volt az átszervezés, mert szinházaink szervezete régi formájában tulméretezett volt. A mult szinházi évad azt mutatja, hogy a tervezett és a kormányhatározat által megszabott 70–75 %-os jegyeladás helyett, csak 50 %-os eredményt tudtunk elérni. [...] A repertoár kérdése: Az, hogy az operett szinházat is éppen ugy repertoár szinházzá fejlesszük mint a többit, mechanikus törekvés a müsortervben. A jó operettek menjenek szériában.”
Csatolmány Jegyzőkönyv a Népművelési Minisztérium Kollégiumának 1951. augusztus 7-i üléséről (a színházak műsorterve) – 1951. augusztus 7.