A dokumentum lelőhelye MNL OL 276. f. 89. cs. 399. őe.
A dokumentum leírása Géppel írt piszkozat, pecsét és aláírások nélkül.
Részlet a dokumentumból „A Nemzeti Színház akkor Nemzeti Színház, ha játssza a »nyugati klasszikusokat« is. Shakespeare nélkül nincs színházi kultúra; a hiba éppen az, hogy a Madách Színház nem törekszik a Nemzetivel való konkurálásra ebből a szempontból sem. Feltétlenül segíteni kell a Madách Színházon azzal, hogy a Nemzeti Színház adjon át repertoárjából. A Kollégium megállapítja, hogy a tervezet nem tartalmazza azokat a darabokat, amelyekről a vita során az igazgatók beszéltek. Jobban állunk magyar darabok dolgában, mint ahogy az a műsortervekből kiderül.”
Csatolmány Jegyzőkönyv a Népművelési Minisztérium Kollégiumának 1951. augusztus 7-i üléséről