A dokumentum lelőhelye MNL OL 276. f. 89. cs. 396. őe.
A dokumentum leírása Géppel írt másolat, saját kezű aláírás és pecsét nélkül.
Részlet a dokumentumból „Értesítem a Magyar Színművészeti Szövetség vezetőségét, hogy a színházi konferencián tapasztalt egyes jelenségek miatt elnöki megbízásomról lemondok. Véleményem szerint a Szövetség egyes vezető funkcionáriusainak a konferencián való megnyilatkozásai letértek az építő kritika területéről és káros személyeskedéssé, sőt személyi hajszává fajultak. Minthogy ezt nem látom összeegyeztethetőnek a Szövetség kitűzött feladataival, a jelenlegi munkában nem kívánok részt venni.”
Csatolmány Somlay Artúr lemondása a Magyar Színház- és Filmművészeti Szövetség elnöki feladatairól – 1951. október 16.