A dokumentum lelőhelye Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 276.f. 89.cs.396. őe.
A dokumentum leírása 1 lap. Géppel írt, a Magyar Színművészet Szövetségének címzett levél, ceruzás rájegyzésekkel.
Részlet a dokumentumból „Értesítem a Magyar Szinmüvészeti Szövetség vezetőségét, hogy a szinházi konferencián tapasztalt egyes jelenségek miatt elnöki megbizatásomról lemondok. […] [ceruzás rájegyzés:] Major is[?] beszélt Somlayval, lemondását visszavonta. XI. 26.”
Csatolmány Somlay Artúr lemondása az elnöki feladatokról – 1951. október 16.