A dokumentum lelőhelye Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 276.f. 89.cs.396. őe.
A dokumentum leírása 24 lap. Géppel írt tisztázat.
Részlet a dokumentumból „Az elmult másfél év alatt szinház[-] és filmmüvészetünkben a nyilt ellenséges irányzatokat felszámoltuk. Egész müvésztársadalmunk elismeri a szovjet szinház és film élenjáró szerepét és elitéli az imperializmus ellenséges eszmeiségü, formalista, dekadens »müvészetét.« Sok uj filmet és szindarabot alkottunk, melyek népünk harcait tükrözik és segitik.”
Csatolmány Titkári beszámoló a Magyar Színház- és Filmművészeti Szövetség közgyűléséről – 1951. szeptember