Projektleírás

A projekt a magyar és az európai színháztörténet kapcsolatrendszerének feltárására és internetes keretének megjelenítésére vállalkozik. A projekt a színháztörténet kapcsolatrendszerét tartja szem előtt, a színházi aktivitás és a színrevitel eltérő formáinak, a dramatikus szöveghez való viszony, a jelhasználat, a vizuális interpretáció stb. eltérő módjainak elemzésére tesz kísérletet. Ez a szempontrendszer viszont (munkahipotézisünk szerint) olyan összefüggéseket tesz láthatóvá, amelyek túlmutatnak a hatásesztétika horizontján, sőt megbontják a történeti tudás linearitását.

A magyarországi intézményes színháztudomány az elmúlt tizenöt évben a több évtizedes munkával kialakított dráma- és színházontológia mellett jelentős eredményeket ért el – többek között – a kortárs magyar és európai színházi törekvések, a rendezői színház történetének és a „színházolvasás” teoretikus kérdéseinek kutatásában. Továbbá a kortárs színházelméletek (főként a szemiotika, a recepcióesztétika, a dekonstrukció és a feminizmus) applikációja révén érzékelhetően átalakította a magyarországi színházi gondolkodás „szerkezetét”. A projekt e kutatások summázását célozza, ám nem könyv(ek) keretei között, azaz nem egymás után (és akár egymástól függetlenül is)