Bécsy Tamás-díj 2020

A Bécsy Tamás-díjat az MTA Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottsága és a Theatron Műhely Alapítvány kutatóközössége alapította 2019-ben, a veszprémi Színháztudományi Tanszék első induló szemeszterének 25. évfordulóján azzal a céllal, hogy ilyen módon emlékezzék meg a színháztudomány magyarországi intézményeinek megalapítójáról, sokunk mesteréről. A díjat minden évben Bécsy Tamás születésnapján, augusztus 28-án hirdetjük ki és ősszel, egy színháztudományi konferencián adjuk át.

A Bécsy-díjjal minden évben egy színháztudományi, drámatörténeti, esetleg színházi gyakorlattal kapcsolatos teljesítményt ismerünk el az előző évből. A díjazott munka jellege szerint lehet tanulmány, fordítás, monográfia, iskolateremtés, tudományszervezés, kulturális menedzsment, művészi alkotás vagy színházi neveléssel kapcsolatos program/foglalkozás. A kiválasztás legfőbb ismérveként a kitartó kutatást, az állhatatos építkezést, a szenvedélyes elkötelezettséget, a közösségteremtés szándékát tartjuk szem előtt. A díjazott munkáról az MTA Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottságának javaslata nyomán a Theatron Műhely Alapítvány Kuratóriuma dönt.

2020-as díjazottunk Kelemen Kristóf gyakorló dramaturg és színháztörténész, akinek legfrissebb PhD-kutatásai a Színház- és Filmművészeti Egyetem saját intézménytörténetének pedagógiai múltját tárják fel. Ismeretlen, nagyrészt lappangó levéltári és archívumi dokumentumok feldolgozása során olyan összetett, és eddig legfeljebb csak szájhagyományban, legendáriumokban őrzött eseményekre fókuszál, mint a magyar dramaturg-képzés elindulása 1951-ben, a KISZ megjelenése az egyetemen 1957-ben, a külföldi hallgatók mint imperialista ügynökök jelenléte 1965 után stb. Eredményei a Magyarországon kevéssé ismert metodikájából is következnek: a művészet mint tudomány eszközrendjével a levéltári forrásokat nemcsak tudományos apparátussal támogatott tanulmánnyá, de írói fikcióalkotással és kontextusteremtéssel dramatikus szöveggé, színházi előadássá is formálja. Kelemen Kristóf kutatásai a színháztörténeti múlt feldolgozásának sokféleségét tárják elénk, ezért disszeminációs köre is tágasabb. A Bécsy-díj ezt a nagyobb közösséghez elérő tudományos – egyben a tudomány lehetőségeit is tágító – törekvést értékeli.