Philther
A magyar színháztörténet elmúlt évtizedeinek kánonja

A Philther az 1949 utáni magyarországi és határon túli színház legjelentősebb törekvéseinek elemzéseit adja közre, az előadások adatainak, képi, szöveges és egyéb jellegű emlékeinek feldolgozásával. Az elemzéseket színháztörténészek és kutatással is foglalkozó gyakorló színházi emberek írják a tudományosság kritériumainak maximális szem előtt tartásával, meghatározott elemzési protokoll szerint. Az írások közlése többszörös szerkesztési, lektorálási folyamatot követően történik. Az elemzések körét havi rendszerességgel, szisztematikusan bővítjük.