A dokumentum lelőhelye PIM–OSZMI Kézirattár, Gáspár Margit-hagyaték
A dokumentum leírása 1 lap. Géppel írt tisztázat Gáspár Margit, Székely György, Szirtes György, Lakatos György és Stollár Károly saját kezű aláírásával.
Részlet a dokumentumból „Az Országos Műsoriroda hozzánk eljuttatott 1955. január 31-i keltezésű fegyelmi jegyzőkönyv alapján 1955. március 16-án színházunkban fegyelmi tárgyalást folytattunk le Benkő Béla, Juhász Pál és Pagonyi János színészek ügyében. […] [A] színház elmarasztalta tagjait azért, mert a fellépési ajánlat elfogadásakor nem mérlegelték, hogy olyan társaságba keveredtek, amilyenben az Operettszínház művészeinek nincs módjuk a színház presztízsét kellőképpen megóvni. A színház tagságával összeférhetetlen az iszákosság és az olyan fajta magatartás, ami bármiféle botrány előidézője lehet.”
Csatolmány A fegyelmi tanács levele a Népművelési Minisztérium Színházi Főosztályának a részeges színészek ügyében lefolytatott tárgyalásról – 1955. március 25.