A dokumentum lelőhelye HU MNL OL P 2143-36. tétel – 1951.
A dokumentum leírása Géppel írt feljegyzés, pecsét és aláírás nélkül. Rajta kézzel: „Gábor”, azaz Gábor Miklós szignója.
Részlet a dokumentumból „A Sztanyiszlavszkij-körök önkéntességen alapulnak és munkaidőn kívül működnek. A Sztanyiszlavszkij-körök elsőrendű feladata, hogy a színészek továbbfejlődését előmozdítsa, de színházakon belül megfelelő agitációval el kell érni azt, hogy a Sztanyiszlavszkij-kör munkájában a színház egyéb dolgozói is részt vegyenek. A Sztanyiszlavszkij-körök általában kéthetenként tartsanak ülést. Az 1. pontban meghatározott feladatokra a Sztanyiszlavszkij-kör évente legalább kétszer olyan ülést tartson, amelyen a színház valamennyi dolgozója jelen legyen. Meg kell oldani azt, hogy az egyes színházak Sztanyiszlavszkij-köreiben felmerülő javaslatok tapasztalatcseréje, a szövetségben időnként megtörténhessen.”
Csatolmány Feljegyzés a Sztanyiszlavszkij-körökről – 1951. november 1.