A dokumentum lelőhelye MNL OL 276. f. 89. cs. 396. őe.
A dokumentum leírása Géppel írt piszkozat. Pecsét nélkül, a jegyzőkönyvhitelesítő saját kezű aláírásával.
Részlet a dokumentumból „A Szovjetunióban folyó gigantikus építkezések, a kommunizmus építkezései a világ népeit meggyőzték a Szovjetunió békés céljairól. A Szovjetunióban való bizalmat és hitet még fokozta az elmúlt másfél évben az a sok külpolitikai tett – a külügyminiszterek konferenciája, a koreai fegyverszüneti tárgyalásokra való felhívás, az amerikai kongresszusnak adott válasz, a san franciskó-i értekezleten való részvétel, a békealáírás-gyűjtés hatalmas támogatása, és a nap, mint nap megnyilvánuló ezer egyéb tett –, amelyet a szovjet nép Sztálin tanítására, a béke megvédésének ügyéért végzett és végez.”
Csatolmány Gyorsírói jegyzőkönyv a Magyar Színház- és Filmművészeti Szövetség évi közgyűléséről – 1951. szeptember 9.