A dokumentum lelőhelye MNL OL P 2143-105. tétel – 1951.
A dokumentum leírása Géppel írt másolat, pecsét és saját kezű aláírások nélkül, rajta kézzel: „Tamás elvtársnak”. Az iraton a dőlt betűvel szedett nevek utólag kézzel betoldva szerepelnek.
Részlet a dokumentumból „Az Állami Bábszínház dolgozói közül a Színház és Filmművészeti Szövetség tagjai közé az alábbiakat javasolom: Dr. Lázár György üzemigazgató elvtárs. A gyakorlati kérdéseken kívül művészeti problémákkal is foglalkozó elvtárs rendezői ambíciókkal. Jó szakmai és ideológiai felkészültséget tapasztaltam eddigi együttműködésünk során. Szegő Iván főrendező elvtárs. Az elmúlt évadban szakmailag sokat fejlesztette a színházat, azzal a gyakorlati tudással, amit a Szovjetunióban 1 év alatt szerzett. Ideológiai felkészültsége a szakmai munkába való elmélyülésre való törekvése a színház legjobb tagjai közé sorolja. Jakovits József szobrászművész. A bábkészítés képzőművészeti kérdéseinek egyik legjobb szakértője. Feltétlenül kiváló szakember, elméleti és gyakorlati téren egyaránt. Színházunk fejlődésében egyik legfontosabb szerepet tölti be. Mészöly Miklós dramaturg. Fiatal káder, szakmai szempontból elsődleges szüksége lenne részére a Szövetség munkájában való részvételre további fejlődésében. Egyelőre írói tudása és a gyakorlat során szerzett tapasztalatokat, valamint az igazgatóság irányító segítsége viszi előbbre szakmai és ideológiai téren.”
Csatolmány Tagfelvétel a Magyar Színház- és Filmművészeti Szövetségbe – színházankénti javaslatok – 1951. szeptember 10.