Elolvasom/Read:
Letöltöm/Download: (PDF, 255,20 KB)
Szerző/Author: Kiss Gabriella (Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest)
E-mail: kiss.gabriella@kre.hu
Rövid életrajz/Bio: Kiss Gabriella, színháztörténész, drámapedagógus, a Károli Gáspár Református Egyetem Színháztudományi Tanszékének docense. Kutatásai középpontjában jelenleg a kortárs színház és a színházi nevelés kapcsolata áll. E témában írt könyve (A Z generáció színháza. Széljegyzetek a dráma- és színházpedagógia színeváltozásához) 2022-ben jelenik meg a KRE-L'Harmattan Kiadó gondozásában.
How to cite: Theatron 15, 1. sz. (2021): 3–18.
Cím/Title (HUN): Kontextusba lépve. Gondolatok a színházi nevelés hazai diskurzusáról
Cím/Title (ENG): Entering into Context. Thoughts about the Discourse of Theatrical Education in Hungary
Abstract:

The editor’s foreword to Theatron’s 2021/1 thematic edition analyses the process through which, by the early 21st century, the concept of theatrical education gained a place on the discursive map of Hungarian theatre scholarship. The paper aims to help theoretical and historical reflection on the phenomenon and relies of the contexts of social turn and applied theatre to pose questions on the drama- and theatre pedagogical aspects of the functional definition of theatre, and the social (non- or hetero-hierarchal) nature of theatrical apparatus.