Kékesi Kun Árpád: Szerkesztői előszó

Lapunk történetének első angol nyelvű számát szemlézi képernyőjén az olvasó.

Miután tavaly online formában újraindítottuk a Theatront, és digitalizálva közreadtuk a nyomtatásban megjelent valamennyi szám valamennyi cikkét, idén visszatértünk legnemesebb hagyományainkhoz. Ismét jelentkeztünk tematikus számmal, amely a színházi nevelést állította előtérbe, és a szerkesztő, Kiss Gabriella, illetve a kiváló szerzők jóvoltából sokszínűségében is különösen erősre sikeredett. Hasonlóképpen következő két számunk több tematikus blokkjához, amelyekben teret adtunk jeles hazai kutatóknak és PhD-hallgatóknak éppúgy, mint az OTDK színháztudományi szekciójában kimagaslóan szerepelt egyetemi hallgatóknak. Újra közöltünk fordításokat külföldi szaktekintélyektől és világhírű színházi alkotótól, illetve elérhetővé tettük jelentősebb konferenciákon elhangzott előadások szerkesztett változatát is.

Most pedig itt az első Issue in Hungarian (Theatre) Studies, amellyel hagyományt kívánunk teremteni: minden év utolsó lapszámát angol nyelven jelentetjük meg, és magyar színházi, tágabb művészeti törekvések elemzésének szenteljük, serkentve azok nemzetközi disszeminációját. Kevés könyv és tanulmány olvasható világnyelveken a honi színházról, ezt próbálja kompenzálni a Theatron.

Ebben a számunkban egy olyan konferencia anyagát közöljük, amely a MA című folyóirat első megjelenésének századik évfordulóján került megrendezésre az Egyesült Államokban, körüljárva a magyar avantgárd képzőművészet, zene, tánc, színház, film és irodalom számos kérdését és jelenségét. A cikkek szerzői között – az USA-ba emigrált alkotókon (főként Moholy-Nagyon és Bartókon) keresztül számos kapcsolódási pontot találó – magyar és külföldi szakemberek, művészek és tudósok egyaránt megtalálhatók, a gazdag illusztrációs anyag pedig igyekszik érzékletessé tenni az élénk szakmai diszkussziókkal tarkított esemény elevenségét, az elhangzott előadások sokrétű szemléletességét. A konferenciának az Indiana University Bloomington adott otthont, ahol sokunk egykori mestere és kollégája, Szegedy-Maszák MIhály professzor az ELTE mellett hosszú éveken keresztül tanított, így e számot az ő emlékének ajánljuk. S köszönet illeti Kappanyos Andrást, a konferencia szervezőjét és e szám anyagának összeállítóját.