Porogi Dorka (szerk.): Németh Antal igazolásai, 1945–1947. Forráskiadvány
A Budapest Fővárosi Levéltárban BFL XXV. 1.b. 1947-299/47. jelzet alatt található az a szürke, kemény fedeles mappa, mely Dr. Németh Antal, a Nemzeti Színház egykori igazgatója népbírósági perének iratait és ennek a pernek a népbírósághoz megküldött előzményeit, vagyis Németh igazoló eljárásainak dokumentációját tartalmazza. Németh Antal igazolási ügye azért került 1947 februárjában népbíróság elé, mert az őt elítélő, 1946. november 27-én kelt igazolóbizottsági határozatot megfellebbezte. Javarészt ez a népbírósági iratanyag – tehát a BFL XXV. 1.b. 1947-299/47. jelzetű mappának a tartalma – olvasható e kiadványban, csaknem teljes terjedelmében, mindössze néhány postai kézbesítési nyilatkozatot, egy 1978-ban készített tartalomjegyzéket és két címlapot, illetve egy 1948-ban a népbírósági határozatról készült igazolást nem közlünk. Az anyagot az érthetőség és a teljesség kedvéért hét olyan dokumentummal egészítettük ki, melyek az Országos Széchényi Könyvtárban találhatóak. Az OSZK Kézirattár Fond 63 tartalmazza Németh Antal írásos hagyatékát, ezen belül az igazolási eljárások – legtöbb, de nem minden esetben másodpéldányokból álló – dokumentációját is, valamint Németh jegyzeteit, reflexióit, teljes levelezését, emlékiratait. Az itt közölt anyag tehát sok irányban tovább bővíthető, ám Németh Antal igazolási eljárásainak története és kronológiája a peranyag hivatali dokumentációjából pontosan kirajzolódik.
A TELJES SZÁM LETÖLTÉSE